facebook
 • ENERGIJSKA PSIHOLOGIJA

 • PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA

  PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA

 • Moč astrologije

 • Kako deluje Astrologija

 • Astrološke analize

 • Področja astroloških analiz

 • Poslovna astrologija

 • Astrologija za živali

 • Astrologija odnosov - sinastrija

   

  Vedno, ko nas zanimajo odnosi z drugimi ljudmi, v družini, v poslovnem ali intimnem partnerstvu, moramo najprej pogledati v sebe. V svoj natalni horoskop, v katerem bomo našli potenciale za vse odnose, ki jih bomo živeli skozi življenje in preko njih odslikavali in spoznavali nezavedne dele sebe. Nič se nam namreč ne more zgoditi razen tistega, kar nosimo v sebi. Ob rojstvu namreč »dobimo« vsak svoj rojstni horoskop s potenciali, priložnostmi in izzivi, ki jih živimo tudi skozi odnose.

  Zato vedno začenjamo pri sebi. V rojstnem horoskopu planeti s svojimi postavitvami v različnih znamenjih in hišah poleg naših psiholoških značilnosti predstavljajo tudi ljudi, ki jih bomo srečevali v življenju. V prvih letih življenja bomo lastnosti planetov in njihove povezave »preslikavali« na nam najbližje družinske člane, predvsem na mamo in očeta. Planeti so namreč naša »očala«, skozi katera gledamo ljudi okoli sebe. Že sam ascendent oziroma trenutek našega rojstva nam lahko dobro opiše naše prve dneve življenja, skozi astrološko karto pa lahko spremljamo tudi obdobje nosečnosti  mame, ko smo se pripravljali na rojstvo in življenje v materialnem svetu. Zato je dobro, da najprej spoznamo sebe in odnose, ki smo jih živeli v  otroštvu in mladosti.

  Psihologija, psihoterapija in astrologija dajejo velik pomen našemu otroštvu in odnosom v primarni družini. Le-ti so najintenzivnejši od vseh, saj je pravzaprav celotna naša osebnost odvisna od dogajanja v primarni družini. Družinski odnosi nam dajejo osnovo za odnos samega s seboj, težo ali lahkotnost, zaupanje in vero v sebe ali  strahove, ki nam preprečujejo razvoj sebe kot edinstvenega bitja s čudovitimi potenciali, ki jih ima vsakdo izmed nas. Če poznamo rojstne horoskope ostalih družinskih članov, lahko preko sinastrije vidimo medsebojne energije in vplive ter talente ali »družinske dolgove«, ki se prenašajo skozi genetiko.

  Ključnega pomena v razvoju vsakega izmed nas pa so ljubezenski in partnerski odnosi. S partnerjem namreč lahko živimo najboljše ali najtežje dele sebe, saj medsebojno oblikujemo odnos – novo bitje, ki oblikuje tudi nas. S sinastrijo oziroma primerjavo obeh rojstnih kart in vzporednimi horoskopi, lahko poiščemo naše »točke prepoznavanja«, našo nezavedno komunikacijo, kje pritiskamo eden na drugega z namenom reševanja stvari v sebi in prepoznamo razloge, namen in trajanje posameznega odnosa. V partnerskih odnosih vedno doživljamo zelo globoko izmenjavo energije, se spreminjamo skozi odnos, rešujemo svoje izzive in živimo najboljše dele nas. Zato je vedno pomembno, da vsak odnos lepo zaokrožimo ne glede na njegovo trajanje, saj s tem razvijamo sebe v smeri višjega zavedanja in doseganja ravnovesja. Niso namreč vsi odnosi v našem življenju namenjeni, da trajajo do konca tega življenja, prav gotovo pa so namenjeni temu, da v nas prebudijo določene zgodbe, ki jih moramo preživeti in razumeti. To nam daje možnost, da prihajamo v harmonijo s samim seboj.

  Poleg emotivnih odnosov pa vsak izmed nas gradi in razvija sebe tudi skozi poslovne odnose, ki temeljijo predvsem na materializaciji, konkretizaciji in racionalnosti. Zato pri njih pomembno vlogo igrajo planeti, ki ponazarjajo te lastnosti v nas samih. V astrologiji jih imenujemo tudi Saturnovski odnosi, saj se skozi njih učimo lekcije zrelosti. Ravno tako moramo najprej skozi svojo natalno karto preučiti potenciale za poslovne povezave, kariero, delo in služenje denarja, nato pa pogledamo, kaj nam prebujajo določeni poslovni odnosi z osebo, ki nas konkretno zanima. Naš namen je seveda, da oblikujemo poslovni odnos z osebo, ki bo še okrepila naše natalne potenciale in obratno.

  Preko spoznavanja naših odnosov tako spoznavamo sebe oziroma vzorce, ki jih nosimo v sebi. Počasi sprevidimo, da nam vloge, ki jih igramo, niso vsiljene od zunaj od staršev, učiteljev, otrok, partnerjev, avtoritet, ampak so del nas samih in se samo prebujajo v nas s pomočjo drugih ljudi. Ob tem zavedanju imamo možnost, da gremo preko s seboj prinešenih vzorcev, se ne identificiramo več z njimi in postanemo režiserji ali lahko celo producenti svojega življenja.

   

Zakaj Astrologija

Astrologija je »kraljica vseh znanosti« oziroma izvor vseh kasnejših znanstvenih smeri, njeni začetki segajo v čas do 15.000 let pred našim štetjem. V 3. stoletju pred našim štetjem se je začela širiti po svetu kot urejen sistem. V tem obdobju je bila astronomija v službi astrologije. Uporabljali, razvijali in spoštovali so jo vsi pomembni matematiki, fiziki, zdravniki, astronomi in filozofi svojega časa (Hermes, Pitagora, Hipokrat, Platon, Aristotel, Ptolomej, kasneje Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton).

Tako imenovana zahodna astrologija kot derivat babilonske , egipčanske in grške tradicije je svojo »zlato dobo« doživela v 15. in 16. stoletju, ko jo Cerkev še ni preganjala in so jo podpirali izobraženi ljudje različnih znanstvenih smeri. Zelo uspešno so jo povezovali z medicinskim znanjem pri odkrivanju vzrokov za različne bolezni. Moto medicinske šole Univerze v Bologni je bil: »Zdravnik brez znanja astrologije je kot oko, ki ne more videti«.

V drugi polovici 17. stoletja je prišlo do ločitve astronomije in astrologije, ki so jo zaradi moči Cerkve potisnili iz znanstvenega sveta. Kljub temu so jo mnogi znanstveniki uporabljali naprej in verjeli vanjo. Ravno v 17. stoletju je tradicionalna astrologija dosegla vrhunec v Angliji z astrologom Williamom Lilliyem. V tem obdobju je znanstvenik, psiholog in statistik Michel Gauquelin svojo kariero posvetil iskanju znanstvenih dokazov za veljavnost astrologije in bil pri tem zelo uspešen.

Veliko veljavo ji je dal Švicarski psiholog in psihiater, zelo napreden in v razmišljanju pred svojim časom, Karl Gustav Jung (1875-1961), ki je astrologijo uporabljal pri proučevanju psihe svojih pacientov in kot pomoč pri samospoznavanju. Jung je skupaj s Freudom ustanovitelj moderne psihoanalize. Na področje psihologije je vpeljal spoznanje, da v človeku obstaja tudi nezavedno, notranji svet, ki ni dostopen našemu zavestnemu jazu. Zaradi analogije med mikro in makro kozmosom je s pomočjo astrologije odkrival vzorce človeške nezavednosti in razvil svoj koncept arhetipov, ki jih je povezal z medsebojnimi razmerji planetov in zvezd, ki odslikavajo vzorce našega jaza.

"Očitno ima astrologija veliko tega, kar lahko ponudi psihologiji, manj jasno pa je, kaj psihologija lahko ponudi svoji starejši sestri. Kolikor jaz lahko sodim, astrologija upošteva obstoj psihologije, predvsem psihologijo osebnosti in nezavednega." Carl G. Jung

 

……«Največja omejitev pri uporabi astrologije je v človeškem faktorju: pomanjkanje širine in nerazumevanje samega koncepta astrologije« ...Carl G.Jung

Astrologija se je odkrito vrnila v začetku 20. stoletja, saj se intenzivni razvojni tokovi na vseh področjih človeške družbe odražajo tudi v novih in prenovljenih pogledih ter pristopih v astrologiji. Spet močno pridobiva na pomenu v znanstvenih krogih in prodira na univerze. To je jezik vseh svetovnih jezikov, jezik Univerzuma, ki ga je potrebno temeljito spoznati, da ga zmoremo prevesti v nam razumljivo razlago. Eden njenih globokih namenov je, da se človek resnično spozna in se na osnovi tega na nek način osvobodi od determiniranosti.

Astrologija je močno prisotna v poslovnem in finančnem svetu. Raziskujejo se korelacije med planetarnimi in finančnimi ciklusi. Številne večje banke na svetu imajo v svojih timih zaposlene astroekonomiste. Zaradi dobrih rezultatov zelo pridobiva na veljavi poslovna astrologija. Mundana astrologija natančno opisuje dogajanja svetovnih razsežnosti in dogajanja v posameznih državah sveta. Z zavedanjem in sprejemanjem odgovornosti za svoje zdravje se učinkovito uporablja astromedicina in psihološka astrologija. Z njeno pomočjo namreč odkrivamo globoke notranje vzorce posameznika, ki se kažejo v njegovem psihičnem počutju in fizičnih boleznih.

V zadnjem obdobju je astrologija podvržena mnogoštevilnim znanstvenim preverjanjem, ki so nakazali zelo zanimiva dognanja tako glede astrologije same kot glede njene relacije do drugih znanstvenih spoznanj.

Vse to nam pove, da za temeljito znanje astrologije ni dovolj nekaj popoldanskih tečajev , astroloških knjig in dober računalniški program, ampak je potrebno veliko več. Resen, kvaliteten in poglobljen študij, vseživljenjsko izobraževanje na tem področju, vztrajnost in talent kot za vsako drugo resno področje dela. Astrolog Hermann Meyer z Inštituta za psihološko astrologijo iz Munchna pravi: »Seveda je veliko enostavneje astrologijo proglasiti za šarlatanstvo kot pa jo leta dolgo proučevati.«
 

Naj bo dovolj za uvod. Vabim vas, da se seznanite z ostalo vsebino spletne strani, in da osebno skozi astrološko analizo in svetovanje spoznate moč te čudovite vede.

 
Izvedba: Teva-Art